Republika Socialiste Sovjetike e Estonisë - Other languages