St. Lawrence County (New York)

St. Lawrence është një nga 62 qarqet në shtetin federal New YorkShtet e Bashkuara të Amerikës.