Përdorimi

<!--

  Kjo stampe duhet per te vendosur ne fillim te diskutimeve te mbaruar si permbledhje
  
-->

{{dmb|1|<per|kundra|neutral|miratuar|mohuar>|—~~~~}} <!-- per hapjen -->

<!--ose--> {{dmbyllur|1|<p|k|n|miratuar|mohuar>|—~~~~}} <!-- per hapjen -->


{{dmb|2}} <!-- per mbylljen -->
+------------------------------
   Modaliteti Manual
+------------------------------

{{dmb|1|man|—~~~~|ngjyra=#000000|rezultati={{STAMPA}} }}

Komandat

 1 = diskutim pa votim, thjesht mbyllje

 per = {{PËR}}
 për = {{PËR}}
 PER = {{PËR}}
 PËR = {{PËR}}
 p  = {{PËR}}
 
 kunder = {{KUNDËR}}
 kundër = {{KUNDËR}}
 kundra = {{KUNDËR}}
 KUNDER = {{KUNDËR}}
 KUNDËR = {{KUNDËR}}
 KUNDRA = {{KUNDËR}}
 k   = {{KUNDËR}}

 neutral = {{NEUTRAL}}
 NEUTRAL = {{NEUTRAL}}
 n    = {{NEUTRAL}}

 miratuar = {{Approved}}

 mohuar  = {{Denied}}

Shembuj

Disa shembuj të përdorimit të kësaj stampe

Kundër

{{dmb|1|KUNDËR|--~~~~}}
DISKUTIMI
{{dmb|2}}
Ky diskutim është mbyllur, rezultati ishte KUNDËR Mbyllësi 12 Qershor 2008 12:48 (CEST)

Propozoj që wikipedia të mbyllet --Propozuesi 12 Qershor 2008 12:48 (CEST)

VotimiPër

{{dmb|1|PËR|--~~~~}}
DISKUTIMI
{{dmb|2}}
Ky diskutim është mbyllur, rezultati ishte PËR Mbyllësi 12 Qershor 2008 12:48 (CEST)

Propozoj që wikipedia të mbyllet --Propozuesi 12 Qershor 2008 12:48 (CEST)

VotimiManual

{{dmb|1||man|ngjyra=#FFDF00|rezultati= Artikull Perfekt|--~~~~}}
DISKUTIMI
{{dmb|2}}
Ky diskutim është mbyllur, rezultati ishte Fshije --Mbyllësi 12 Qershor 2008 12:48 (CEST)

Propozoj që ky artikull të bëhet "Artikull Perfekt" --Propozuesi 12 Qershor 2008 12:48 (CEST)

Votimi


Manual

{{dmb|1||man|ngjyra=#9BDDFF|rezultati= Artikull Perfekt|--~~~~}}
DISKUTIMI
{{dmb|2}}
Ky diskutim është mbyllur, rezultati ishte Mbaje --Mbyllësi 12 Qershor 2008 12:48 (CEST)

Propozoj që ky artikull të bëhet Griset --Propozuesi 12 Qershor 2008 12:48 (CEST)

Votimi