Përdorimi Redakto

Stampa bosh Redakto

Lua error te Moduli:Location_map te rreshti 424: No value was provided for longitude.

Decimal degrees Degrees, minutes, seconds
{{Harta
| {{{1}}}
| width   = 
| float   = 
| border   = 
| caption  = 
| alt    = 
| relief   = 
| AlternativeMap = 
| overlay_image = 
| label   = 
| label_size = 
| position  = 
| background = 
| mark    = 
| marksize  = 
| link    = 
| lat_deg  = 
| lon_deg  = 
}}
{{Harta
| {{{1}}}
| width   = 
| float   = 
| border   = 
| caption  = 
| alt    = 
| relief   = 
| AlternativeMap = 
| overlay_image = 
| label   = 
| label_size = 
| position  = 
| background = 
| mark    = 
| marksize  = 
| link    = 
| lat_deg  = 
| lat_min  = 
| lat_sec  = 
| lat_dir  = 
| lon_deg  = 
| lon_min  = 
| lon_sec  = 
| lon_dir  = 
}}


Parametrat Redakto

Parametrat e stamës {{Harta}}
Parametri Përshkrimi
{{{1}}} I detyrueshëm. Si parametri i parë i papërcaktuar përdoret emri i hartës. Për shëmbull, specifiko Shqipëria për të përdorur vlerat e stampës {{Harta Shqipëria}}.
width Përcakton gjerësinë e hartës në piksel. Gjerësia e përcaktuar automatikisht është 240. Gjatë përcaktimit mos përdor px, për shëmbull: width=300 dhe jo width=300px.
float Specifikon pozicionin e hartës në faqe. Vlerat e mundshme janë majtas, djathtas, qendra dhe pacaktuar. Orientimi i përcaktuar automatikisht është djathtas.
border Specifikon ngjyrën e kornizës 1px rreth hartës. Ngjyra automatike është lightgrey (shiko Html ngjyrat). Nëse vendos none, nuk do të gjenerohet kornizë. Ky parametër përdoret rrallë.
caption Teksti i një përshkrimi që do të shfaqet më poshtë në hartë. Specifikimi caption do të bëjë hartën që do të shfaqet me një kornizë. Nëse caption is defined but is not assigned a value, the map will not be framed and no caption will be displayed. If caption is not defined, the map will not be framed and a default caption will be generated. The default caption is created from the label parameter (or the current page name if label not defined) and the name parameter from map definition template. See the examples below.
alt Tekst hije për hartë; përdorur nga screen readers,shikoniWP:ALT teksti shfaqet vetëm kur afroni shigjetën mbi hartë dhe kur e largoni humb.
relief Any non-blank value (1, yes, etc.) will cause the template to display the map specified in the map definition template as image1, which is usually a relief map. See the example at Location map+/relief.
AlternativeMap Allows the use of an alternative map. The image must have the same edge coordinates as the location map template. See the example at Location map+/AlternativeMap.
overlay_image Allows an overlay to be superimposed on the map. This parameter is seldom used. See the example at Location map+/overlay.
Label and mark parameters
Parameter Description
label The text of the label to display next to the mark. A wiki link can be used. The default if not specified is no label, just the marker.
label_size The font size to use for the label, given as a percentage of the normal font size (<100 = smaller, >100 = larger). The default is 90. Do not include %, for example: label_size=80, not label_size=80%.
position The position of the label relative to the mark. Valid values are left, right, top and bottom. The default is right.
background The background color to use for the label. See Web colors. The default is no background color, which shows the map image behind the label.
mark Emri i një imazhi i cili do të shfaqet si shenjë. i paracaktuar është ky Red pog.svg (). Shih shembujt në Commons:Location markers dhe Commons:Category:Map icons.
marksize Madhësia e shenjës në pixels. e paracaktuar është 8. Mos përfshini px, për shembull : marksize=10, jo marksize=10px.
link Specifies a wiki link which will be followed if the reader clicks on the mark. The name of the linked article is displayed when the mouse pointer hovers over the mark.
lat_deg Required. The degrees of latitude. This value can be specified using decimal degrees and when this format is used minutes and seconds should not be specified.
lat_min The minutes of latitude.
lat_sec The seconds of latitude. Usually not necessary.
lat_dir N if north (default value) or S for south of the Equator. Other values will be disregarded. Not required if using signed decimal degrees (i.e. negative numbers for southern latitude).
lon_deg Required. The degrees of longitude. This value can be specified using decimal degrees and when this format is used minutes and seconds should not be specified.
lon_min The minutes of longitude.
lon_sec The seconds of longitude. Usually not necessary.
lon_dir E for east (default value) or W for west of the Prime Meridian. Other values will be disregarded. Not required if using signed decimal degrees (i.e. negative numbers for western longitude).


[[Kategoria:Stampat e hartave të vendndodhjes sipas shtetit]]{{Harta/Info}}
<!-- Interwiki -->

Shiko edhe Redakto