Jupiteri
Jupiter.jpg
Foto e Jupiterit nga Voyager
në 1979 (NASA)
Veçoritë
Numri i hënave 63
Diametri 142.984 (±8) km (ekuator)
133.708 (±20) km (polar)
Siperfaqja 1/15,41
Masa 1,899×1027kg
Rrotullimit rreth vetes (dita) 9,84 orë
Rrotullimi rreth diellit (viti) 4332,71 ditë (11,86 viti)
Largësia nga Dielli 778,41×106 km
Atmosfera Dendësia; 90% H2,
10% He,
0,3% CH4
Temperatura (perafërsisht) 152 K (-121°C)
Ngjyra Ngyrë kafe,
e kuqe dhe
e bardhë
Bërthama Nikelsilicide
Kjo stampë i takon artikullit Jupiteri