Skeda:000 Kosova pa Sanxhakun e Novi Pazarit e Toplicën1.PNG
H U N G A R I A
R U M A N I A
BULLGARIA
I. R. J. M.
SHQIPËRIA
KROACIA
BOSNJA
dhe
HER CEGOVINA
VOJVODINA
M A L C I A
redaktoni hartën