Silverwiki 2.png

Mirë është një artikull i mirëWikipedinë shqip. Kjo do të thotë se ky apo një version i mëparshëm është zgjedhur si një nga artikujt më të mirë nga përdoruesit e Wikipedisë. Nëse e gjeni një mënyrë që kjo faqe të mund të përmirësohet për të i plotësuar kushtet për artikull perfekt, pa krijuar konflikte me punimet e redaktorëve të mëparshëm, ju lutemi merrni iniciativën dhe kontribuoni.
Kjo stampë shton artikujt tek lista e Artikuj të mirë.