Hapësirat emërore
Hapësira e faqes Hapësira e diskutimit
0 (Kryesor) ose (Artikulli) Diskutim 1
2 Përdoruesi Përdoruesi diskutim 3
4 Wikipedia Wikipedia diskutim 5
6 Skeda Skeda diskutim 7
8 MediaWiki MediaWiki diskutim 9
10 Stampa Stampa diskutim 11
12 Ndihmë Ndihmë diskutim 13
14 Kategoria Kategoria diskutim 15
100 Portal Portal diskutim 101
828 Moduli Moduli diskutim 829
Hapësirat virtuale
-1 Speciale
-2 Media


Lua error in Moduli:Documentation at line 879: message: type error in message cfg.mirror-link-preload (string expected, got nil).