Shkurtimi: WP:SPEC
Ndihmë > Lundrimi në Wikipedia > Faqet speciale

Faqet speciale janë faqe që nuk kanë wikitext, por krijohen automatikisht nga sistemi. Ato gjenden nën prefiksin e hapësisrës "Speciale:". Në to nuk mund të kryhet zhvendosje dhe po ashtu as nuk mund të krijohen faqe me prefiksin "Speciale:".

Në shumicën e rasteve faqet speciale pranojnë argumenta. Përgjithësisht këto argumenta thirren pas vijës fraksion (si në rastin Special:Log/block); ose mund të thirren pas index.php, si në rastin http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Speciale:NdryshimeSëFundmi&days=3&limit=10. Përmbajtja e faqeve speciale është në varësi të parapëlqimeve të zgjedhura nga përdoruesi p.sh. Ndryshime së fundmi shfaqet sipas stilit klasik apo të zgjeruar, përcaktimi apo jo i numrit të titujve në Ndryshime së fundi, lista mbikqyrëse, etj.

Në pjesë e informacioni përveç faeve speciale gjenerohet edhe nga toolserver. Shiko WP:Raportet e databazave.

Lista e faqeve speciale mund të aktivizohet nga Speciale:FaqetSpeciale, opsion i cili është në menunë majtas të çdo faqeje në Wikipedia. Gjendet nën seksionin e Mjeteve.

Redaktimi i faqeve speciale Redakto

 
>________________
redaktoni kutinë

Megjithëse vetë faqet speciale nuk janë të redaktueshme, ato përgjithësisht përmbajnë tekst standart i cili mund të redaktohet (vetëm nga administratorët). Teskti gjendet nën faqet me prefiksin e hapësisrës MediaWiki. Për të gjetur tekstin e duhur, shfleto Speciale:TëgjithaMesazhet. Për të propozuar një ndryshim lërë një njoftim në faqen përkatëse të diskutimit. Një administrator do ta kryejë ndryshimin nëse e shikon të arsyeshme.

Gjendja e faqeve speciale Redakto

Informacion i përgjithshëm Redakto

Listimi i faqeve Redakto

Mjete Redakto

Ndryeshimet e fundit Redakto

Përdoruesit Redakto

Vetijake Redakto

Mirëmbajtja Redakto

Të ndryshme Redakto

Faqe speciale të kufizuara Redakto

The following pages can be accessed only by users with certain privileges.

Joaktive Redakto

The following special pages are stored, but are not currently updated. Some of these pages have analogues on the WP:Toolserver.

Faqe speciale në gjuhë të tjera Redakto

The term in the site language equivalent to English "Special" is used in each project. E.g. "Speciaal" in Dutch, "Spezial" in German, "Speciális:" in Hungarian and "מיוחד:" in Hebrew. These also appear in the URLs. However, the English word "Special" works as an alternative in most sites.

Shiko gjithashtu Redakto