Ky përdorues është i diplomuar në fushën e Gazetarisë.