bg-0 Този потребител не знае български (или го разбира със значителни трудности).