sq-1 Ky përdorues është në gjendje të kontribuojë me nivel fillestarshqipes.