sq-2 Ky përdorues mund të kumtojë në një nivel mesatarshqipes.