Standard & Poor's (S&P) është një agjenci e vlerësimit të kredisë e njohur me seliNju Jork (SHBA).

Standard & Poor's
Standard & Poor's
Forma ligjore Shoqëria Me Përgjegjësi Të Kufizuar
Dega Shërbime financiare
Themelimi 1941
Selia Nju Jork (Shtetet e Bashkuara)
Drejtuesi(t) Deven Sharma
Punonjës 10 000
Kompania mëmë McGraw-Hill
Faqja zyrtare standardandpoors.com