Standard & Poor's (S&P) është një agjenci e vlerësimit të kredisë e njohur me seliNju Jork (SHBA).

Standard & Poor's