Gjuha muzikore impresioniste është shprehje e mbresave të përjetuara nga dukuritë e ndryshme natyrore. Në frymëzimin impresionist kemi përdorimin e disa mjeteve shprehëse muzikore, siç janë: shkalla pentatonike, shkalla me tone të plota, harmoni të pasura, kombinime të veçanta të koloritit instrumental, melosi i viseve të largëta-ekzotike etj. Janë dy kompozitorë të mëdhenj francezë: Klod Debysi dhe Moris Ravel në qendër të impresionizmit. Eighth notes and rest.svg Ky artikull në lidhje me muzikën është i cunguar. Ju mund të ndihmoni duke e përmirësuar këtë artikull.