Studime dardane libër me autor Zef Mirdita, red. Zekeria Cana. Botuar në Prishtinë në vitin 1979 nga "Rilindja". Libri ka 187 faqe.