Tabula rasa (nga latinishtja) tabelë antike e shkrimit, sipërfaqja e paraparë për shkrim e së cilës është e lyer me dyll, ashtu shkrimi i shkruar mbi të nëpërmjet fundit të pllakës me Stilus të mund të ç'lyhet. Nga kjo vjen edhe emërtimi i rasës së tillë si Tabularasa. Në psikologji, termi tabula rasa ka kuptimin e rasës së pastërt, shpirtërore, e cila së pari shkruhet si figurë nëpërmjet përvojës së përjetuar. Kështu ishte së pari tek Aristoteli e ngjajshëm edhe tek Platoni dhe Demokriti. Tek sensualizmi dhe empririzmi anglez, kjo figurë e krijuar në formë të tillë rivendoset në qendër për nga rëndësia.

Tabula rasa e periudhës romake

Shiko dhe këtë Redakto

Burimi i të dhënave Redakto

  • Aristoteli, On the Soul (De Anima), W. S. Hett (trans.), pp. 1–203 in Aristotle, Volume 8, Loeb Classical Library, Heinemann (book publisher), London, UK, 1936.
  • Avicenna, The Book of Healing - De Anima (Fi’l-Nafs), F. Rahman (trans.), London, UK, 1954.
  • Tufail, Ibn, The Improvement of Human Reason: Exhibited in the Life of Hai Ebn Yokdhan (Hayy ibn Yaqzan), Simon Ockley (trans.), pp. 1–195, Edm. Powell, London, Great Britain, 1708.
  • Aquinas, Thomas, Summa Theologica, Fathers of the English Dominican Province (trans.), Daniel J. Sullivan (ed.), vols. 19–20 in Robert Maynard Hutchins (ed.), Great Books of the Western World, Encyclopædia Britannica, Inc., Chicago, IL, 1952.
  • Locke, John, An Essay Concerning Human Understanding, Kenneth P. Winkler (ed.), pp. xix (Editor's Introduction) and 33–36 (Book II, Chap. I, 1–9), Hackett Publishing Company, Indianapolis, IN, 1996 [1689].
  • Baird, Forrest E.; Kaufmann, Walter (2008). From Plato to Derrida (në anglisht). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. ISBN 978-0-13-158591-1