Te stacioni pyjor : përshtatje, me autor Naum Prifti, pikt. Safo Marko. Botuar në Tiranë në vitin 1979 nga "Naim Frashëri". Libri ka 26 faqe dhe me ilustrime.