Tebei tabiinët ose Tabi'tabi'inët (arabisht: تابع التابعين Al Tābi '-Tābi'īn) është gjenerata pas TabiinëtIslam. Myslimanë synni të përfshijë ata në mesin e gjeneratave më të mira në Tokë, se bashku me tabi`inet dhe sahabet.