Tekstet shqipe dhe shkrimi i shqipes në vitet 879 - 1800

Tekstet shqipe dhe shkrimi i shqipes në vitet 879 - 1800 me Autor Dhimitër S. Shuteriqi. Botuar në Tiranë: Akademia e Shkencave, 2005. Faqet e librit 412.

Tekstet shqipe dhe shkrimi i shqipes në vitet 879 - 1800.jpg