Telegrafi është një pajisje apo sistem për transmetimin e mesazheve në largësi të mëdha. Për ndryshim nga telefoni telegrafi nuk mund të transmetojë zërin mirëpo shkronjat e caktuara i kthen në kode të caktuara të cilat aparati telegrafik i kthen në sinjale zëri dhe ato ia përcjell aparatit marrës nëpërmjet rrjetit telegrafik. Deri para 30 vjetësh kur telefoni nuk ishte i zhvilluar si sot, njerëzit shpesh e shfrytëzonin shkruarjen e mesazheve në largësi nëpërmjet telegrafit. Këto lloje mesazhesh quheshin telegrame.

Evolucioni i telegrafit Redakto

Telegrafi optik Redakto

Telegrafi me tela Redakto

Telegrafi pa tela Redakto

Në vitin 1888 fizikani gjerman Heinrich Hertz i zbuloi radiovalët një lloj sinjali i cili për dallim nga energjia elektrike transmetohet në hapësirë pa tela. Duke zhvilluar kërkimet në këtë drejtim fizikani italian Guglielmo Marconi në vitin 1896 e konstruktoi radiotelegrafin, që do të thotë telegrafin e parë pa tela i cili sinjalet e Morse-it i transmeton me ndihmën e radiovalëve.

Teleksi dhe teleprinteri Redakto

Interneti dhe posta elektronike Redakto