Teoria e letërsisë

(Përcjellë nga Teori të letërsisë)

Teoria e letërsisë shpesh quhet edhe poetika, që rrjedh prej fjalës greke poietike tehne që do të thotë aftësi, mjeshtri, vështrim. Por në raste të shumta poetika ka edhe kuptime të tjera.