Tezja ose Tezeja është një femër e cila përndryshe është motra e nënës së një personi të caktuar. Tezja i takon brezit të dytë të afërsisë biologjike me një afërsi gjenetike prej 25%. Ndryshe quhet edhe motërmëma. Në disa mese tona, djali i tezes zakonisht quhet tezak kurse vajza e tezes quhet tezake.

Ekuivalenti i tezes nga ana e babait është halla. Nganjëherë termi teze, në gjuhën e folur, në shenjë respekti përdoret edhe për një person të veçantë të gjinisë femërore me të cilën nuk ekziston kurrfarë lidhje gjaku.

Shih edheRedakto