“The Adriatic Review”, ishte revistë në gjuhën angleze dhe pjesërisht në gjuhën shqipe që për herë të parë u botua më 1 shtator të vitit 1918Boston nga Federata “Vatra”. Kjo revistë u drejtua në fillim nga Fan Noli, që ishte edhe kryetar i Federatës. Ajo jepte informacion për Shqipërinë dhe problemin shqiptar, mbi historinë, gjuhën, dhe kulturën.