The Theory of Money and Credit

The Theory of Money and Credit (Teoria e parasë dhe kreditit) është një libër ekonomik i shkruar nga Ludwig von Mises, i botuar fillimisht në gjuhën gjermane si Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel në vittin 1912.

Është një ndër veprat themelore të Shkollës Austriake të Ekonomisë, së bashku me veprën Principles of EconomicsCarl Menger-it dhe veprën Capital and InterestEugen von Böhm-Bawerk-ut.

Shiko dheRedakto

Shënime dhe referencaRedakto