Qytet i vjetër Ilirë. Ndodhej afër ay ku sot është qyteti i sotshem Prizreni, Kosovë.

Therranda (Prizreni)