Titina, [1]e njohur gjithashtu si konektin, është një proteinë që te njerëzit kodifikohet nga gjeni TTN. Titina është një proteinë gjigante, më e madhe se 1 μm në gjatësi, që funksionon si një sustë molekulare e cila është përgjegjëse për elasticitetin pasiv të muskujve. Përmban 244 fusha të proteinave të palosura individualisht të lidhura me sekuenca peptide të pastrukturuara. Këto fusha shpalosen kur proteina shtrihet dhe ribotohen kur tensioni hiqet.

  1. ^ "Titin". Wikipedia (në anglisht). 2021-03-26.