Topi zakonisht është një objekt i rrumbullakët, sferik por ndonjëherë edhe vezak, që ka përdorim të ndryshëm. Ai përdoroet në lojërat me top. Në kontekstin e sportit, "topi" duhet të mos i referohen një objekti sferik, siç është rasti në futbollin amerikan.

Edhe pse shumë lloje të topave sot bëhen nga goma, kjo formë ishte e panjohur jashtë Amerikave deri pas udhëtmit të Kolombit në ta. Spanjollët ishin evropianët e parë për të parë topat prej gome që kërcenin (megjithëse të ngurta dhe jo të fryra), të cilat ishin të përdorur më së shumti në Lojërat mesoamerikane me top. Topat janë përdorur në sporte të ndryshme, në pjesë të tjera të botës, para Kolombit, mdërsa janë bërë nga materiale të tjera të tilla si lëkura e kafshëve, të mbushur me materiale të ndryshme.

Si topa janë një nga objektet më të njohur sferike për njerëzit, fjala "top" përdoret për t'iu referuar, apo për të përshkruar, diçka sferike apo afër sferike.

Lloje të ndryshme të topave Redakto

Shiko dhe Redakto