Lojërat me top janë të gjithë lojërat me top.

Lojërat me top

Për shembull :

Lojëra me gol

Lojëra pa gol