Topia është një mbiemër e një familjeje feudale të rëndësishme shqiptare. Së pari ishin vasalë të Mbretërisë së Napolit. Më vonë sundoshin mbi Shqipërinë e Mesme si mbretër të pavarur. Si anëtar i parë i fisit përmendet Tanush Topia në e tretën e parë të shekullit të 14. Më i famshmi është Karl Topia, që e quante veten Princeps Albaniae.

Anëtarë të familjesë feudale

Redakto