Trimi Vatë Luli dramë me autor Kolë Jakova. Botuar në Tiranë në vitin 1990 nga "Naim Frashëri". Libri ka 94 faqe.