Në nomenklaturën zoologjike, një trinomen (shumësi: trinomina), emri trinominal ose emri ternar, i referohet emrit të nënspecifikimit. Për shembull: "Gorilla gorilla gorilla" (Savage, 1847) për Gorillën e ultësirës perëndimore (Gorilla gjini, gorillë specie perëndimore). Gjithashtu, "Bison bizon bizon" (Linnaeus, 1758) për bizonin (gjini Bison, specie amerikan bizon).

Shiko edhe Redakto

Nomeklatura binomiale, ndryshe si "emri latin"

Referimet Redakto