Një ndër 14 provincat e Republikës Afrika Qendrore me kryeqytetin Birao.

Harta e Vakagës