Vallja është lloj kërcimi gjatë të cilit krijohen lëvizje të rregullta të trupit dhe të gjymtyrëve duke krijuar figura të ndryshme dhe duke e shprehur ate me anë te mimikës.

Vallet sipas kombeve

Redakto