Formë e parasë e cila shërben për këmbimin e vlerave në mes të sistemeve ekonomike.

Shih edhe Redakto