Valuta tregëtare është shprehja e cila nënkupton monedhenat që shërbejnë përbrenda një sistemi tregëtar.


Paund ose Lira