Vepra artistike është një term i përdorur për të përshkruar një vepër të artit, qoftë këto pikturë, skulpturë, arkitekturë, muzikë, film, teatër, poezi, ose çfarëdo forme të tjera të artit.

Në qoftë se një vepër artistike është pikturë, ajo mund të jetë një tabllo e përqendruar në një temë të caktuar, ose një seri e tablove që përqendrohen në një temë të njëjtë ose të ndryshme. Në qoftë se një vepër artistike është skulpturë, ajo mund të jetë një statujë e ndërtuar nga një material i caktuar, siç është druri, metali, ose guri, ose një instalim i caktuar i bërë nga materiale të ndryshme. Arkitektura mund të përbëhet nga ndërtesa të ndërtuara në mënyra të ndryshme, të cilat mund të përqendrohen në stilet e ndryshme të arkitekturës ose të reflektojnë një qëllim të caktuar, siç është funksionaliteti ose estetika.