Vera Bushati është një arkitekte shqiptare e diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë në Universitetin e Tiranës në 1969. Në fillimet e karrierës së saj, punoi si inxhiniere dhe krye-inxhiniere në kompaninë e ndërtimit 'Lushnje' deri në 1974.[1] Më pas ka punuar si pedagoge

  1. ^ https://pikark.com/en/listing/arkitektet-shqiptare-vera-bushati/