Vestfalia është një krahinë në perëndinë e Gjermanisë.