Vite me borë : roman, me autor Kalosh Çeliku, red. Halil Zendeli. Botuar në Shkup në vitin 1990 nga Flaka e vëllazërimit. Libri ka 88 faqe.

Shënime: Letërsia shqipe, romane.