Viti fiskal (ose viti financiar, ose më rralë vit buxhetor) është një periudhë e përdorur për të kalkuluar raportet financiare vjetore tek bizneset dhe organizatat e tjera.