Vrasja e indiferencës libër me autor Ismet Aliu, red. Anton Pashku. Botuar në Prishtinë në vitin 1990 nga "Rilindja". Libri ka 84 faqe.

Shënime: Tregime dhe novela.