Vullnetari i Lirisë (revistë)

Revista "Vullnetari i lirisë" doli në Madrid të Spanjës më 5 nëntor 1937 në gjuhën shqipe me tirazh 5000 kopje. Ishte organ i vullnetarëve shqiptarë që morën pjesë në Brigadat Ndërkombëtare në Luftën e Spanjës.