Wikipedia:Kopjimi i tekstit nga burimet e tjera

Në pothuajse të gjitha rastet, ju nuk mund të kopjoni tekstin nga burime të tjera në Wikipedia. Veprimi i tillë është një shkelje e të drejtave të autorit dhe mund të përbëjë plagjiaturë. Gjithmonë shkruaje artikullin me fjalët tuaja dhe cito burimet e artikullit. Artikujt që shkelin të drejtat e autorit shpesh fshihen/grisen shpejt.

A mund të kopjoj tekstin në Wikipedia që kam marrë nga diku tjetër? Redakto

i rregull i përgjithshëm, mos kopjoni tekst nga burime të tjera. Duke bërë kështu, zakonisht përbën një shkelje të drejtës së autorit edhe plagjiaturë (disa përjashtime janë diskutuar më poshtë). Ky rregull i përgjithshëm përfshin kopjimin e materialeve nga faqet e internetit të bamirëse ose jo-fitimprurëse, arsimore, publikimet shkencore dhe informative, dhe të gjitha burimet vërejtjen për mbrojtjen autoriale. Nëse një punë nuk ka një njoftim për të drejtën e autorit, supozohet që ajo të jetë nën mbrojtjen e të drejtës së autorit.[1]

Por me siguri unë mund të kopje nga kjo? Redakto

Është e pranueshme kopjimi i tekstit nga burimet nën domenin publik ose ato që janë të licencuara në mënyrë eksplicite sipas një skeme të licencimit të pajtueshme. Megjithatë, kopjimi i përmbajtje nga të gjitha burimet e tjera nënkupton atë që është shpjeguar më lart.

Nëse unë e zotëroj burimin, apo një punë të pronarit të burimit, mund ta kopjoj atë në Wikipedia? Redakto

Në përgjithësi jo, përveç nëse burimi është tashmë nën një licencë në përputhje me Wikipedia (si CC-BY-SA), ose ju e dhuroni burimin nën një licencë të lirë.

Shënime Redakto

  1. ^ Most websites (and other sources) are automatically protected by copyright under rules such as the Berne Convention, even if the author did not apply for copyright or place a copyright notice in their work.