Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Mjekësi apo Vitrina Projekti Fjalori/Sh ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
Sh-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

| Shërbimi i ambulancës ajrore - nënkupton dhënien e kujdesit dhe transportin emergjent në, apo nga vendi i ngjarjes për në spital.[1]
| Shtëpia e shëndetit
| Shoku - paraqet një gjendje klinike fiziopatologjike,te shkaktuar nga furnizimi i pamjaftueshem i indeve/organeve me gjak,qe con ne nje reduktim kritik te metabolizmit te indit/organit te perfshire.Manifestohet me çrregullime të rënda në organizëm.[2]
| Shoqëria Stomatologjike Shqiptare


Dëftime

Redakto