WikiProjekti Women in Red

Ky Wikiprojekt kërkon të krijojë një mjedis të përshtatshëm për pjesëmarrjen e grave në hapësirën e Wikipedias. Në Wikipedia ne kemi një hendek gjinor shumë të madh që ndikon në mënyrë të pashmangshme mbi përmbajtjen e artikujve. Objektivi i Wikimedia Foundation është për të tërhequr më shumë partnerë për të siguruar diversitetin dhe cilësinë e përmbajtjes.

 • Cilat janë pengesat kryesore për pjesëmarrjen e grave në Wikipedia?
 • Cilat janë strategjitë më të mira për të bërë të dukshme dhe për të vepruar pozitivisht për të adresuar këtë boshllëk? Ky projekt mbështet objektivin strategjik të Wikimedia Foundation për të zvogëluar hendekun gjinor në projektet tona.

Ne jemi të bindur se, për gratë, të pasurit një rrjet mbështetje është jetike. Kjo është arsyeja pse ne duam të krijojmë një mjedis dhe atmosferë, për të shqyrtuar ide të reja dhe të punojmë para artikujve botuese dhe t'i paraqesim ato në shqyrtim më rigoroz dhe kritik të komunitetit në përgjithësi.

Objektivat

Redakto

Ky Wikiprojekt synon të adresojë sistematikisht një pjesë të rrezikut të Wikipedia në mbulimin e saj të pjesëmarrjes së grave në kulturë dhe shkencë. Në këtë Wikiprojekt ne mirëpresim çdo/dhe të gjithë ata që janë të interesuar të kontribuojnë për të zgjeruar biografitë e grave në wp, për të krijuar dhe për të përmirësuar artikuj në lidhje me historinë e grave dhe, sidomos, Wikipedians të reja/rinj që kërkojnë një hapësirë mbështetje për të filluar në këtë rrugë të ndërtimit të njohurive.

Sa më shumë njerëz të përfshijnë pikëpamjet e tyre aq më shumë ndryshmime do të shfaqen, kështu do të kemi neutralitet më të madh në artikuj. Por ne e kuptojmë se jo të gjitha gratë janë të interesuara të punojnë në të njëjtat çështje kështu që temat që do të shkruhen janë të hapura për çdo interes që mund të ketë një shkrues.

Ne besojmë se Wikipedia ka nevojë për një vend ku gratë të ndihen më të sigurta për të pyetur, gabuar, dyshuar dhe të mësojnë për të redaktuar, pa kritika dhe shpjegime në diskutimet e dominuar nga zërat meshkuj. Kjo është arsyeja pse qëllimet tona janë:

 • Rritja e numrit të grave redaktore në Wikipedia.
 • Hapja e një hapësire ​​për dialog mes Wikipedians grave me qëllim për të ofruar këshillim dhe mbështetje për ta krijuar një atmosferë.
 • Takime mes redaktorëve për të forcuar lidhjet dhe ndjenjën e përkatësisë dhe të identitetit të komunitetit.
 • Wikipedianët të sjellin së bashku palët e interesuara në uljen e hendekut gjinor në Wikipedia për të gjeneruar një mjedis të këndshëm.
 • Mbështetjen e redaktueseve të reja që duan të jenë pjese e projektit.
 • Japin informacionin e kontaktit me qasje të lehtë për njerëzit që janë të gatshëm dhe në gjendje që të drejtojnë botuesit rishtar në programet e mentorimit.
 • Një vend ku mund të diskutojnë sfidat me të cilat ndajmë në Wikipedia gratë dhe që lajmëtarët e rinj të gjejnë këshilla nga kolegët e tyre.
 • Identifikimi i artikujve rreth grave për të përmirësuar cilësinë dhe mbulimin e biografive të grave, grupe pune për të punuar bashkërisht në këto objekte.
 • Gjenerimi i artikujve të rinj në lidhje me temat që ju interesojnë redaktuesve.
 • Identifimi dhe kategorizimi i artikuj në lidhje me gratë dhe historinë e grave.

Guidë si të shkruash biografi

Redakto
Udhëzues për të shkruar artikuj për gratë

Gjëja më e rëndësishme për të theksuar në lidhje me këtë udhëzues është përdorimi i një gjuhe sa më neutrale dhe sa më pak seksiste të jetë e mundur. Ajo që duhet shmangur është asimetria në përkufizimet e supremacisë të perspektivës mashkullore.

 • Shmangni gjuhë që supozon se speciet njerëzore meshkuj janë përfaqësuesit tipik të kësaj specieje dhe gratë janë të tjera.
 • Të mos përcaktohet statusi i saj në lidhje me partnerin: referenca të gjinisë së saj apo cilësime se vajza, nëna apo gruaja e kujt është mund të paraqiten në seksionin e jetës personale, por jo domosdoshmërisht në hyrje. Për shembullː Artikulli i Inva Mulës nuk ka pse të nisë me fjalinë Inva Mula, bashkëshortja e Hetem Ramadanit... apo Inva Mula, e bija e Avni Mulës. Artikujt biografik të meshkujve nuk nisin me Filani, bashkëshorti i.... As ato të femrave nuk ka pse të nisin në atë mënyrë.
 • Përdorni termat bashkëshortja, bashkëshorti, partnerja, partneri në vend të gruaja, burri. Ju mund të thoni është e martuar me në vend të është gruaja e.
 • Propozim tjetër..

Rregullat/sugjerime për mbarëvatjen e punës

Redakto
 • Ky grup ka si për qëllim mbulimin ne Wikipedia të temave që kanë lidhje dhe ju interesojnë vajzave/grave. Pra në aktivitet që do organizohen si pjesë e WikiProjekt Gratë do shkruhet për biografi të grave, për shendetin e grave etj.
 • Çdokush që do të përfshihet është i mirëseardhur. Por temat për të cilat do të shkruani do jenë si më lart.

Kategorizimi

Redakto

Ju lutemi përdorni një nga kategoritë që ndodhen tek kjo faqe [[Kategoria:Persona]] p.sh [[Kategoria:Gra]] dhe [[Kategoria:Gra në Shqipëri]] ose [[Kategoria:Gra në Kosovë]] në bazë të artikullit që po shkruani.

Organizatorët

Redakto

Wikimedians of Albanian Language UG

 
Wikimedians of Albanian Language User Group Vertical Logo