Xhamia e Larme në Travnik

xhami

Xhamia e larme ose Xhamia Sylejmanie (Qamilie) (Boshnjakisht: Šarena džamija) është ndërtuar në vitin 1815 nga veziri osman Ahmed Agë Qamil. Xhamia ndodhet në Travnik, Bosnje dhe Hercegovinë dhe është një nga xhamitë e vjetra në Ballkan.

Xhamia e larme