Zgjidhja e problemit

duke përdorur metoda gjenerike ose ad hoc në mënyrë të rregullt për të gjetur zgjidhje për problemet

Zgjidhja e problemit përbëhet nga përdorimi i metodave gjenerike ose ad hoc, në mënyrë të rregullt, për gjetjen e zgjidhjeve të problemeve. Disa nga teknikat e zgjidhjes-së-problemit janë zhvilluar dhe përdoren në inteligjencën artificiale, shkenca kompjuterike, inxhinieri, matematikë, mjekësi, etj. kanë lidhje me teknikat mendore të zgjidhjes-së-problemit të studiuara në psikologji.

Përkufizimi

Redakto

Termi problem-zgjidhe ose zgjidhje-e-problemit përdoret në disa disiplina, ndonjëherë me këndvështrime të ndryshme, dhe shpesh me terminologji të ndryshëm. Për shembull, është një proces mendor në psikologji dhe një proces i kompjuterizuar në shkencat kompjuterike. Problemet gjithashtu mund të klasifikohen në dy lloje të ndryshme (të përcaktuar-mirë dhe të përcaktuar-keq) nga të cilat zgjidhje të përshtatshme duhet të bëhen. Problemet e përcaktuara-keq janë ato të cilat nuk kanë qëllime të qarta, rrugë për zgjidhje, ose zgjidhje të pritshme. Problemet e përcaktuara-mirë kanë qëllime të veçanta, të përcaktuara qartë mënyrat e zgjidhjes, dhe zgjidhje të pritshme të qarta. Këto probleme të lejojë gjithashtu për më shumë planifikim fillestar se problemet e keq-përcaktuara.[1] Të jesh në gjendje për të zgjidhur probleme nganjëherë duhet të përballesh me pragmatikë (logjikë) dhe semantikë (interpretim i problemit). Aftësia për të kuptuar se çfarë është qëllimi i problemit dhe çfarë rregulla mund të aplikohen, paraqesin çelësin në zgjidhjen e problemit. Ndonjëherë problemi kërkon të menduarit abstrakt dhe ardhja deri tek zgjidhjet kreative.

Psikologji

Redakto

Shkencat kognitive

Redakto

Shkenca kompjuterike dhe algoritmet

Redakto

shkencat kompjuterike dhe në një pjesë të inteligjencës artificiale e cila merret me algoritme ("algoritmike"), zgjidhja e problemit përfshin një numër të teknikave të njohura si algoritme, heuristikë, analiza të shkaktuara nga rrënja (root cause analysis), etj. Në këto disiplina, zgjidhja e problemit është pjesë e një procesi më të madh i cili përfshin përcaktimin e problemeve, eliminimi i proceseve të dyfishta, analiza, diagnoza, riparimi, etj.

Shkencat kognitive: dy shkolla

Redakto

Evropa

Redakto

Amerika e Veriut

Redakto

Referimet

Redakto
  1. ^ Schacter, D.L. et al. (2009).

Lidhje të jashtme

Redakto