Monedha "10 Qindar Leku" lëshuar në qarkullim nga Banka e Shqipërisë në vitin 1926.

Shiko dhe këtë Redakto