1920Redakto

2 Franga (1926)    
5 Franga (1926) (varjanti i parë)
5 Franga (1926) (varjanti i dytë)
5 Franga Ari monedhë (1926)
20 Franga (1926)
100 Franga (1926) (varjanti i parë)
100 Franga (1926) (varjanti i dytë)
100 Franga (1926) (varjanti i tretë)
100 Franga Ari monedhë (1926)
5 Qindar Leku (1926)
10 Qindar Leku (1926)
1/4 Leku (1926)
1/2 Lek (1926)
1 Lekë (1926)  
10 Qindar Leku (1926) (varjanti i dytë)
1/4 Leku (1927)
1 Lek (1927)
1 Frang Ar (1927)
2 Franga Ar (1927)
10 Franga Ar (1927)
20 Franga Ar (1927)
100 Franga (1927) (varjanti i parë)
100 Franga (1927) (varjanti i dytë)
100 Franga (1927) (varjanti i tretë)
100 Franga Ar (1928)

1930Redakto

1/2 Leku (1930)
1 Lek (1930)
1/2 Lek (1931)
1 Lek (1931)
1 Qindar Ar (1935)
2 Qindar Ar (1935)
1 Frang Ar (1935)
2 Franga Ar (1935)
1 Frang Ar (1937)
1 Frang Ar përkujtimore (1937)
2 Franga Ar (1937)
20 Franga Ar përkujtimore (1937)
100 Franga Ar (1937)
20 Franga Ar (1938)
20 Franga Ar përkujtimore (1938)
50 Franga Ar (1938)
100 Franga Ar (1938)
100 Franga Ar përkujtimore (1938)
0.20 Lekë (1939)
0.50 Lekë (1939)
1 Lek (1939)
2 Lekë (1939)
5 Lekë (1939)
10 Lekë (1939)

1940Redakto

0.05 Lekë (1940)
0.10 Lekë (1940)
0.50 Lekë (1940)
0.20 Lekë (1941)
1/2 Leku (1947)
1 Lek (1947)
2 Lekë (1947)
5 Lekë (1947)

1950Redakto

1/2 Leku (1957)
1 Lek (1957)
2 Lekë (1957)
5 Lekë (1957)

1960Redakto

5 Qindarka (1964)  
10 Qindarka (1964)  
20 Qindarka (1964)  
50 Qindarka (1964)  
1 Lek monedhë (1964)
5 Lekë përkujtimore (1968)
10 Lekë përkujtimore (1968)
20 Lekë përkujtimore (1968)
50 Lekë përkujtimore (1968)
200 Lekë përkujtimore (1968)
500 Lekë përkujtimore (1968)
5 Qindarka (1969)  
10 Qindarka (1969)  
20 Qindarka (1969)  
50 Qindarka (1969)  
1 Lek përkujtimore (1969)
10 Lekë përkujtimore (1969)

1980Redakto

5 Lekë përkujtimore (1987)
50 Lekë përkujtimore (1988)
100 Lekë përkujtimore (1988)
5 Qindarka (1988)  
10 Qindarka (1988)  
20 Qindarka (1988)  
50 Qindarka (1988)  
1 Lek monedhë (1988)
2 Lekë (1989)
2 Lekë përkujtimore (1989)

1990Redakto

5 Lekë (1995)
1 Lek (1996)

2000Redakto

100 Lekë (2000)    
50 Lekë (1996 dhe 2000)   
20 Lekë (1996 dhe 2000)
10 Lekë (1996 dhe 2000)
5 Lekë (1995 dhe 2000)
50 Lekë monedhë (2003)
50 Lekë monedhë Jeronim De Rada (2003)
50 Lekë (2004)
10 Lekë (2005)
10 Lekë monedhë (2005)

Shiko edhe këtëRedakto